Hội thảo mừng Quốc khánh 2/9Bán hàng

Quản trị

quangbinhtrade@gmail.com

Tổng số truy cập: 1145083

Trực tuyến: 64

Sản phẩm: 272

Chào bán: 46

Chào mua: 17

Thành viên: 175

Hội nghị tập huấn công tác khuyến công năm 2018 tại Lâm Đồng

10/24/2018 1:59:20 PM

Ngày 19/10/2018, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến công năm 2018.

Tham dự hội nghị có Ông Ngô Quang Trung- Cục trưởng Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương; Ông Nguyễn Trường Giang - Phó vụ trưởng Vụ Tài chính HCSN - Bộ Tài chính; Đại diện Lãnh đạo Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công, một số cơ sở công nghiệp nông thôn của 15 tỉnh, thành phố trong khu vực Miền Trung – Tây Nguyên cùng các phóng viên của các cơ quan thông tấn đến dự và đưa tin.

Ông Ngô Quang Trung -  Cục trưởng Cục Công Thương địa phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo những điểm mới tại Thông tư số 28/2018/TT- BCT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự lập, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công; Quy trình xây dựng kế hoạch, tố chức thực hiện các đề án khuyến công quốc gia tại Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT; Cách thức quản lý kinh phí (tạm ứng, thanh quyết toán) đối với các đề án khuyến công quốc gia tại Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vê việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn truy cập, cập nhật cơ sở dữ liệu về công nghiệp địa phương.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị.

Hội nghị là dịp để cho các tổ chức cá nhân tham gia quản lý, thực hiện hoạt động khuyến công, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên thảo luận, trao đổi, tháo gỡ vướng mắc cũng như nêu ra một số kiến nghị liên quan đến công tác khuyến công hiện nay.

 Thanh An - TTKC&XTTM