Hội thảo mừng Quốc khánh 2/9Bán hàng

Quản trị

quangbinhtrade@gmail.com

Tổng số truy cập: 1145118

Trực tuyến: 99

Sản phẩm: 236

Chào bán: 37

Chào mua: 13

Thành viên: 170

Thông qua Kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2018 Dự án LOW/EOWE tại Quảng Bình

10/31/2018 10:03:13 AM

Chiều ngày 30/10/2018, trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE) năm 2018. Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) đã có buổi làm việc với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại bàn thông qua kế hoạch hoạt động Quý IV/2018.

Tham dự buổi họp có bà Nguyễn Thị Quyên - Cán bộ điều phối Dự án FLOW/EOWE, SNV Việt Nam; Ông Lê Mậu Khánh - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM đồng chủ trì buổi họp, cùng đại diện: Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh và lãnh đạo 04 Hợp tác xã sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở nội dung các hoạt động đã ký kết tại biên bản thỏa thuận hợp tác, trong quý IV/2018, Trung tâm sẽ triển khai các hoạt động: Tuyên truyền về vai trò hiệu quả của các hoạt động Dự án SNV đối với các doanh nghiệp/hợp tác xã do phụ nữ lãnh đạo/đồng lãnh đạo, sử dụng nhiều lao động nữ, sản xuất nông sản thuộc chuỗi lúa, khoai, nấm thời gian qua trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ doanh nghiệp đầu mối triển khai các hoạt động liên kết với nông dân và bao tiêu sản phẩm nông sản trên địa bàn Dự án tỉnh Quảng Bình; Hỗ trợ thiết kế, in ấn mẫu mã bao bì cho doanh nghiệp sản xuất nông sản (lúa, khoai, nấm...) trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ doanh nghiệp trong gói hỗ trợ doanh nghiệp IB.Toàn cảnh buổi làm việc.

Để triển khai hợp phần kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp trong gói hỗ trợ doanh nghiệp IB, Trung tâm sẽ sử dụng nguồn kinh phí dự án SNV đã phê duyệt để hỗ trợ kinh phí cho 03 đơn vị đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng thiết bị và tiến độ đầu tư,nhằm hỗ trợ các đơn vị giải quyết khó khăn về nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị phát triển kinh tế, tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, nâng cao tính thẩm mỹ, chất lượng cho sản phẩm hàng hóa sản xuất, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Buổi làm việc cũng đã dành thời gian để các Hợp tác xã trao đổi, thảo luận trực tiếp với đơn vị đối tác và Cán bộ điều phối Dự án FLOW/EOWE về những khó khăn, vướng mắc, cách thức phối hợp cũng như cơ chế hỗ trợ khi triển khai thực hiện các hoạt động trong Quý IV. Các Doanh nghiệp/hợp tác xã đã thống nhất, cam kết đối với mục tiêu, sự minh bạch và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Bà Nguyễn Thị Quyên - Cán bộ điều phối Dự án FLOW/EOWE, SNV Việt Nam đánh giá cao Trung tâm trong phối hợp triển khai đồng bộ các hợp phần kỹ thuật, tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trong quá trình thực hiện Kế hoạch, đảm bảo đạt chất lượng và tiến độ đề ra./.

Thực hiện: Minh Tâm