HTX SẢN XUẤT NẤM SẠCH VÀ KDNN TUẤN LINH

Chuyển giao kỷ thuật trồng nấm và nông - lâm nghiệp;

Cung ứng vật tư nông nghiệp, nguyên vật liệu làm nấm; Sản xuất các loại giống nấm, nấm ăn và nấm dược liệu; Sản xuất phân hữu cơ vi sinh;Sản xuất trà và rượu linh chi; Tiêu thụ, chế biến, thu mua xuất khẩu nấm và các mặt hàng nông sản.

 

TÊN CÔNG TY :

Hợp tác xã sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

Chuyển giao kỷ thuật trồng nấm và nông - lâm nghiệp; Cung ứng vật tư nông nghiệp, nguyên vật liệu làm nấm; Sản xuất các loại giống nấm, nấm ăn và nấm dược liệu; Sản xuất phân hữu cơ vi sinh; Sản xuất trà và rượu linh chi; Tiêu thụ, chế biến, thu mua xuất khẩu nấm và các mặt hàng nông sản.

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Nguyễn Quốc Hương

ĐỊA CHỈ :

Thôn Sơn lý, xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

ĐIỆN THOẠI :

0968 847 579

FAX :

EMAIL :

WEBSITE :