TÊN CÔNG TY :

Công ty TNHH Trầm hương Nguyên Hương Ngọc

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

Chế tác trầm hương

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Nguyễn Ngọc Hòa

ĐỊA CHỈ :

TT Quán Hàu - Quảng Ninh - Quảng Bình.

ĐIỆN THOẠI :

0912589622

FAX :

EMAIL :

hoatramhuongkynam1957@gmail.com

WEBSITE :

http://nguyenhuongngoc.quangbinhtrade.vn/