TÊN CÔNG TY :

Hộ kinh doanh Hàng phong thủy Phúc Hiền

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Trần Phúc Hiền

ĐỊA CHỈ :

Thuận Phong - Thuận Đức - Đồng Hới - Quảng Bình

ĐIỆN THOẠI :

0988883028

FAX :

EMAIL :

WEBSITE :