TÊN CÔNG TY :

Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Hải

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

Xe đạp, xe mô tô trẻ em

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Mai Duy Vinh

ĐỊA CHỈ :

01 Mẹ Suốt-Đồng Hới-Quảng Bình

ĐIỆN THOẠI :

0904222267

FAX :

EMAIL :

thienphuhaiqb@yahoo.com

WEBSITE :