TÊN CÔNG TY :

Công ty TNHH TVTK và XD Ngô Hoàng

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

Hoạt động kiến trúc, tư vấn, giám sát công trình

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Hoàng Minh Thành

ĐỊA CHỈ :

01 Dương Văn An, Đồng Hới, Quảng Bình

ĐIỆN THOẠI :

0912335541

FAX :

EMAIL :

ngohoang.arch@gmail.com

WEBSITE :