TÊN CÔNG TY :

Công ty TNHH TM và DV Du lịch Bình Dương

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

Sản xuất dầu thực vật

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Cao Chinh Bình

ĐỊA CHỈ :

Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

ĐIỆN THOẠI :

0982235750

FAX :

EMAIL :

thuydung.gmsqb@gmail.com

WEBSITE :