TÊN CÔNG TY :

Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lộc Thượng

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Võ Văn Thắng

ĐỊA CHỈ :

Xóm 3, thôn Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

ĐIỆN THOẠI :

0916790832

FAX :

EMAIL :

gaolocthuong.sri@gmail.com

WEBSITE :