TÊN CÔNG TY :

HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Hưng Phát

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

sản xuất kinh doanh hàng nông nghiệp

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Nguyễn Thị Sương

ĐỊA CHỈ :

Thôn Tây, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

ĐIỆN THOẠI :

0918898380

FAX :

EMAIL :

suongdem5985@gmail.com

WEBSITE :

hungphathtx.vn