Tin tức

Công nhận doanh nghiệp đầu mối bao tiêu sản phẩm nấm linh chi, nấm mộc nhĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Cập nhật:
17-01-2019

Vừa qua, Sở Công Thương Quảng Bình đã có Thông báo số 1456/TB-SCT về việc công nhận HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh (Thôn Sơn Lý, xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là doanh nghiệp đầu mối bao tiêu sản phẩm nấm linh chi, nấm mộc nhĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện nay, đa số sản phẩm Nấm các loại do người nông dân làm ra chỉ mới dừng lại ở việc chế biến sản phẩm thô, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, công nghệ sản xuất, chế biến lạc hậu, mẫu mã bao bì đơn giản dẫn đến chủng loại các mặt hàng sản xuất chưa phong phú, đa dạng và bắt mắt, sức cạnh tranh trên thị trường không cao, giá trị sản phẩm hàng hóa thấp.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm từ nuôi trồng sản phẩm Nấm ăn và Nấm dược liệu, xây dựng thương hiệu Nấm sạch Tuấn Linh, góp phần giải quyết những tồn tại nói trên, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất trên cơ sở ổn định và phát triển nguồn cung cấp, nâng cao chất lượng sản phẩm Nấm sạch. Hợp tác xã sản xuất Nấm sạch và kinh doanh doanh nông nghiệp Tuấn Linh nhận thấy cần thiết phải đầu tư dự án xây dựng và phát triển kinh doanh theo mô hình đơn vị đầu mối bao tiêu sản phẩm phẩm Nấm ăn và Nấm dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; từ đó sản xuất, chế biến sản phẩm Nấm sạch các loại đảm bảo chất lượng tốt, để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng và du khách khi đến với mảnh đất Quảng Bình.

Từ tháng 09-2017 đến tháng 09-2018, HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh đã đầu tư xây dựng dự án “Doanh nghiệp đầu mối bao tiêu sản phẩm nấm linh chi, nấm mộc nhĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” với các nội dung: Đầu tư phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm phẩm Nấm ăn và Nấm dược liệu giữa Hợp tác xã sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh với các hộ dân, tổ hợp tác trồng nấm ở các địa phương trong tỉnh; Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị chế biến và nâng cao chất lượng sản phẩm; Đầu tư xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.

Để chủ động cung ứng về sản phẩm, Ông Nguyễn Quốc Hương – Giám đốc HTX cho biết: HTX đã trực tiếp bao tiêu 100% sản phẩm Nấm ăn và Nấm dược liệu trên địa bàn các huyện Quảng Bình. Dự kiến, Dự án sau khi đi vào hoạt động góp phần bao tiêu sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 360 hộ dân trồng nấm linh chi và mộc nhĩ trên địa bàn các huyện của tỉnh Quảng Bình, tạo công ăn việc làm ổn định cho 25 thành viên Hợp tác xã, với mức thu nhập bình quân hàng tháng đạt khoảng trên 05 triệu đồng/người, tăng doanh thu cho Hợp tác xã, qua đó góp phần vào sự ổn định chung của địa phương, đóng góp một phần vào ngân sách nhà nước.

 

 Dự án “Xây dựng đơn vị đầu mối bao tiêu sản phẩm nấm linh chi, mộc nhỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” của HTX sản xuất Nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh được đánh giá là dự án phù hợp với chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa; ưu tiên phát triển những ngành, nghề sử dụng và tạo điều kiện công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, sản xuất sản phẩm hàng hóa nông sản có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của thị trường; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, tạo thu nhập ổn định cho người lao động và tăng doanh thu cho hợp tác xã, đóng góp một phần cho ngân sách Nhà nước.

Thực hiện: Minh Tâm

Các tin khác