Tin tức

Hội thảo Đánh giá và lập kế hoạch nâng cao năng lực 5C

Cập nhật:
18-12-2018

Triển khai Thỏa thuận hợp tác năm 2018 giữa Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Quảng Bình và Tổ chức Phát triển Hà Lan – SNV,...


Tham dự hội thảo có Bà Bùi Liên Phương - Cán bộ Giám sát, đánh giá Dự án FLOW/EOWE; Bà Nguyễn Thị Quyên - Cán bộ điều phối Dự án FLOW/EOWE tại tỉnh Quảng Bình; Ông Lê Mậu Khánh - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM; Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế - Sở Nông nghiệp&PTNT; Trung tâm Khuyến công&Xúc tiến thương mại.

  

 Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, đại diện của 03 đối tác dự án SNV tại Quảng Bình đã đánh giá lại năng lực triển khai và giám sát đánh giá các chính sách nhạy cảm giới của đơn vị trong năm 2018 theo 5 khía cạnh đánh giá năng lực được Tổ chức SNV đưa ra, đó là: Khía cạnh chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, chiến lược; Khía cạnh kết nối/hợp tác; Khía cạnh đổi mới, sáng tạo, học hỏi và rút kinh nghiệm; Khía cạnh duy trì sự nhất quán trong tổ chức và thực hiện; Khía cạnh nguồn lực thực hiện các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, đại diện 03 đối tác cũng đã đưa ra đề xuất kế hoạch nâng cao năng lực triển khai và giám sát đánh giá các chính sách nhạy cảm giới trong năm 2019.


Thảo luận của các đối tác.

Bà Nguyễn Thị Quyên - Cán bộ điều phối Dự án FLOW/EOWE đã có những đánh giá chung về chất lượng triển khai hoạt động của 03 đối tác theo khung đánh giá và chỉ tiêu của Dự án, theo đó, trong năm 2018, các đối tác đều triển khai hoàn thành các hoạt động đã đề xuất đảm bảo nội dung và tiến độ. Đồng thời đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các hoạt động năm 2019 sau khi Kế hoạch được Tổ chức Phát triển Hà Lan phê duyệt, đảm bảo tiến độ và hiệu quả theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ điều phối SNV.

 

Thực hiện: Minh Tâm


Các tin khác