Tin tức

Hội thảo “Rà soát khung lồng ghép bình đẳng giới vào sản xuất kinh doanh nông nghiệp”

Cập nhật:
25-11-2018

Từ ngày 12-14/11/2018 tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong khuôn khổ chương trình dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE) năm 2018

Từ ngày 12-14/11/2018 tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong khuôn khổ chương trình dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE) năm 2018, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tổ chức buổi Hội thảo “Rà soát khung lồng ghép bình đẳng giới vào sản xuất kinh doanh nông nghiệp” nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cho giảng viên nguồn, các cán bộ chủ chốt của đối tác các tỉnh về phương pháp, công cụ đối thoại cộng đồng, nguyên tác và thực hành về giới trong doanh n

 

Tham dự Hội thảo là các cán bộ đối tác và doanh nghiệp tại 04 tỉnh (Quảng Bình, Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận), trong đó các đại biểu tỉnh Quảng Bình bao gồm đại diện Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và huyện Quảng Ninh, Chi cục Trồng trọt& bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại và lãnh đạo HTX nấm Tuấn Linh, HTX lúa Quy Hậu.

         

Các tin khác