Tin tức

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Cập nhật:
02-04-2019

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu “Dàn dựng gian hàng, trang trí tổng thể và tổ chức khai mạc” thuộc dự án “Tổ chức Hội chợ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Quảng Bình năm 2019”, nội dung như sau:


Tên bên mời thầu:Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình

Tên gói thầu: Dàn dựng gian hàng, trang trí tổng thể và tổ chức khai mạc.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và doanh nghiệp đóng góp.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 09 giờ 00, ngày 09 tháng 4 năm 2019 đến trước 10 giờ 00, ngày 17 tháng 4 năm 2019 (trong giờ hành chính).

Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng), bằng tiền mặt.

Hạn cuối nhận Hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 10 giờ 00, ngày 17 tháng 4 năm 2019 (giờ Việt Nam)

Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu và nhận Hồ sơ đề xuất: tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình, Số 59- Đường Trần Nguyên Hãn- Thành phố Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình.

Thời điểm đóng thầu: vào lúc 10 giờ 00 ngày 17 tháng 4 năm 2019 (giờ Việt Nam) .

Thời điểm mở thầu: vào lúc 10 giờ 30 ngày 17 tháng 4 năm 2019 (giờ Việt Nam)  tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình, Số 59- Đường Trần Nguyên Hãn- Thành phố Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình kính mời đại diện các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất đến tham dự Lễ mở thầu vào thời gian, địa điểm nêu trên./.

Các tin khác