Tin tức

Triển khai kế hoạch “Hỗ trợ doanh nghiệp trong gói hỗ trợ doanh nghiệp IB” năm 2019 cho các Hợp tác xã do nữ lãnh đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Cập nhật:
17-10-2019

Thực hiện Biên bản Thỏa thuận hợp tác năm 2019 giữa Tổ chức phát triển Hà Lan - SNV và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình, Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE). Vừa qua Tổ chức Phát triển Hà Lan – SNV đã phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ Hợp tác xã trong gói “Hỗ trợ doanh nghiệp IB và phối hợp với SNV giám sát, điều phối Gói hỗ trợ doanh nghiệp” năm 2019.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn của Dự án FLOW/EOWE, Tổ chức Phát triển Hà Lan – SNV đã phối hợp với 04 đối tác tại tỉnh Quảng Bình là Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật – Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tiến hành thẩm định đề xuất ý tưởng của các Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ hợp tác sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh để xem xét đưa vào Kế hoạch “Hỗ trợ Doanh nghiệp IB và phối hợp với SNV giám sát, điều phối Gói hỗ trợ doanh nghiệp”. Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại là đơn vị đối tác được Tổ chức Phát triển Hà Lan – SNV chọn làm đơn vị đầu mối triển khai công tác hỗ trợ cho 03 Hợp tác xã gồm: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bắc Tiến, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lộc Thượng và Tổ hợp tác chế biến khoai deo Lâm Hường (Nay là Hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ khoai lang Lâm Hường).

Năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình triển khai hỗ trợ gói “Hỗ trợ doanh nghiệp IB” cho 03 Hợp tác xã trên đầu tư mua sắm các loại máy móc, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ là 228 triệu đồng.


Một số máy móc hỗ trợ năm 2018:Hỗ trợ máy hút chân không cho HTX SXKD DVNN Mỹ Lộc ThượngHỗ trợ Tủ sấy nấm cho HTX sản xuất, kinh doanh DVNN tổng hợp Bắc TiếnHỗ trợ máy phun sương tự động cho HTX sản xuất, kinh doanh DVNN tổng hợp Bắc Tiến


Tiếp nối thành công đó, năm 2019 Tổ chức Phát triển Hà Lan – SNV tiếp tục phê duyệt và giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình triển khai Kế hoạch “Hỗ trợ doanh nghiệp trong gói hỗ trợ doanh nghiệp IB” cho 02 Hợp tác xã gồm: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ khoai lang Lâm Hường và Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bắc Tiến đầu tư mua sắm các trang thiết bị như: máy đóng bịch phôi nấm tự động, máy nghiền bột siêu mịn, máy cày cầm tay cỡ nhỏ,…

Có thể nói, việc được hỗ trợ trong gói “Hỗ trợ doanh nghiệp IB” đã góp phần giải quyết khó khăn về nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các Hợp tác xã phát triển kinh tế, tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, nâng cao tính thẩm mỹ, chất lượng cho sản phẩm hàng hóa sản xuất, góp phần quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, từ đó tăng doanh thu cho Hợp tác xã, tạo thu nhập ổn định cho các xã viên, nhất là các xã viên nữ. Qua đó, nâng cao vai trò của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp.


                                                                                                                                                                 Thực hiện: Tuấn Anh – TTKC&XTTM

Các tin khác