Cơ cấu tổ chức

Đăng bởi Admin
Cập nhật lúc
13:16, Chủ Nhật, 20/08/2017 (GMT+7)

1. BAN GIÁM ĐỐC
- Giám đốc: Lê Mậu Khánh; 0232.3850508; lemaukhanh77@gmail.com

- Phó Giám đốc: Hoàng Thị Hải Vinh

2. PHÒNG TỔNG HỢP HÀNH CHÍNH
- Trưởng phòng: Lê Công Vượng
- Kế toán: Lê Minh Phương
- Văn thư: Phạm Thị Phương Thảo

3. PHÒNG KHUYẾN CÔNG
- Trưởng phòng: Dương Văn Minh
- Chuyên viên: Trần Thanh An
- Chuyên viên: Nguyễn Tài Nhân

4. PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
- Trưởng phòng: Nguyễn Hòa Bình
- Chuyên viên: Lê Thị Hồng Nhung
- Chuyên viên: Võ Thị Minh Tâm

5. BAN QUẢN TRỊ SÀN TMĐT
- Trưởng Ban: Lê Mậu Khánh