Tin tức

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia

Cập nhật:
17-03-2020

Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) có sản phẩm được cấp chứng nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân; Ngày 04/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1480/KH-BCT về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia.


Theo đó, các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận cấp khu vực năm 2018, cấp quốc gia năm 2019 được xem xét, hỗ trợ phát triển sản phẩm theo các nội dung chính như sau: Được hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cách tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, tiêu chuẩn, chế biến, bảo quản, điều kiện bảo đảm an toàn, kiểm nghiệm, nhãn hàng hóa thực phẩm; Xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; Giới thiệu về sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và các đơn vị truyền thông trực thuộc Bộ; Hỗ trợ, kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP…); Hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, xúc tiến đầu tư phát triển và xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu; trưng bày, giới thiệu sản phẩm ở trong và ngoài nước; Tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển thương mại điện tử và ứng dụng kinh tế số cho công tác phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Bộ Công Thương giao Cục Công Thương địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ thị trường trong nước, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Văn phòng Bộ, Báo, Tạp chí Công Thương và các đơn vị truyền thông khác, Tổng cục Quản lý thị trường, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện công việc cho Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Tỉnh Quảng Bình có 03 đơn vị thuộc đối tượng hỗ trợ gồm: Hợp tác xã làng nghề Bánh mè xát Tân An (bánh mè xát), Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Long Giang Thịnh (bột bánh lọc Long Giang), Công ty cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh (phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh)./.

                                                                                 Thực hiện: Hồng Nhung - TTKC&XTTM

Các tin khác