Tin tức

Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020

Cập nhật:
14-01-2020

Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3837/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020 gồm 253 đề án của các đơn vị chủ trì, với tổng kinh phí là 136 tỷ đồng.

Theo đó, các Đề án được tập trung hỗ trợ bao gồm các nội dung về Phát triển ngoại thương (05 Đề án về Tuyên truyền, quảng bá ngành hàng; 02 đề án về Thông tin thương mại xuất khẩu; 04 Đề án về Đào tạo, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm, thị trường; 04 Đề án về Tổ chức Hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam; 01 Đề án về Kết nối giao thương tại Việt nam giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức XTTM; 13 Đề án về Tổ chức Đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng; 31 Đề án về Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài; 35 Đề án về Tổ chức, tham gia Hội chợ, triển lãm tại nước ngoài; 01 Đề án về Tổ chức Hội chợ, triển lãm tại Việt Nam đối với các sản phẩm, nguyên liệu, thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu; 04 Đề án về Tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam đối với sản phẩm xuất khẩu; 01 Đề án về Hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam cho sản phẩm của doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu từ Việt Nam và 01 Đề án về Chương trình Xúc tiến thương mại theo chuỗi đối với sản phẩm sâm, dược liệu) và nội dung về Phát triển thị trường trong nước (18 Đề án về Đào tạo; 05 Đề án về Tuyên truyền; 15 Đề án về Hội chợ Vùng, hội chợ chuyên ngành địa phương, hội chợ gắn với xúc tiến đầu tư, du lịch; 95 Đề án về Phiên chợ miền núi, biên giới, hải đảo; 18 Đề án về Phiên chợ nông thôn).

Tại Quyết định này, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình được Bộ Công Thương phê duyệt 05 đề án với tổng kinh phí được duyệt là 560 triệu đồng (gồm: Đề án “Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Minh Hóa”; Đề án “Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Tuyên Hóa”; Đề án “Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Bố Trạch”; Đề án “Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Lệ Thủy”; Đề án “Tổ chức khóa tập huấn phương pháp tiếp cận hiện đại trong việc thiết kế mẫu mã, bao bì cho sản phẩm nông sản”).

                                                                                                                                               TH: Hòa Bình – TTKC&XTTM

Các tin khác