TIN TỨC

Công tác Khuyến công, Xúc tiến thương mại Quảng Bình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiều chương trình, đề án

Cập nhật:
28-06-2021

Trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác Khuyến công và Xúc tiến thương mại của Trung tâm, đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện các đề án. 

Công tác tổ chức, phối hợp tổ chức và mời gọi các doanh nghiệp tham gia Hội chợ, Triển lãm, Hội nghị kết nối giao thương trong nước đều bị dừng hoặc tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Giá một số nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng so với năm trước và cùng kỳ (xi măng, sắt thép, gỗ nguyên liệu...) ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Nhưng nhờ sự nổ lực của các cấp, các ngành, công tác Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã hoàn thành kế hoạch đề ra và đạt kết quả tốt, tạo động lực khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển.

  

Tập huấn nâng cao nhận năng lực áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vũng

             Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã tổ chức, triển khai thực hiện các Đề án khuyến công, xúc tiến thương mại quốc gia năm 2021; Đăng ký kế hoạch và xây dựng các đề án khuyến công quốc gia, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022; Kiểm tra, lựa chọn các đơn vị đạt tiêu chuẩn theo các quy định và hướng dẫn tư vấn hồ sơ dự án đề nghị hỗ trợ vốn khuyến công và xúc tiến thương mại đợt 1 năm 2021 cho 24 cơ sở; Triển khai Chương trình tiết kiệm năng lượng hiệu quả năm 2021; Thực hiện các nội dung Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021 (như: In ấn, cấp phát cẩm nang, tờ gấp tuyên truyền; Xây dựng video phóng sự tuyên truyền; tổ chức “Hội nghị nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững”); Xây dựng ấn phẩm quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Bình; Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động Sàn Giao dịch Thương mại điện tử tỉnh năm 2021; Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị dự phòng của dự án QBSC theo quy định.
Hội thảo về đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh

Tuy nhiên Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, giá cả thị trường chưa ổn định vẫn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp cũng như công tác thực hiện các đề án trong thời gian tới. Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, Trung tâm đang tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại, sản xuất một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; có các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đề án./.

                                                                   Thực hiện: Lệ Ngọc - TTKC&XTTM    

Các tin khác