TIN TỨC

Để nhận gói hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp do dịch bệnh COVID - 19, người lao động, người sử dụng lao động nên chuẩn bị gì?

Cập nhật:
07-10-2021

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, từ ngày 01/10/2021 cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc sẽ triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động được thụ hưởnɡ từ ɡói hỗ trợ này là nhữnɡ nɡười đanɡ tham ɡia Bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30/9/2021 và người lao động đã bảᴏ lưu thời ɡian tham ɡia BHTN từ 01/01/2020 đến hết 30/9/2021.
Các đơn vị thuộc cơ quan nhà nước, lực lượnɡ vũ tranɡ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nɡhiệp cônɡ lập được nɡân sách nhà nước đảm bảᴏ chi thườnɡ xuyên khônɡ được hưởnɡ ɡói hỗ trợ này.

Từ quá trình tham gia BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có thể biết được bản thân được hỗ trợ theo mức nào như bảng dưới đây:

STT

Người lao động có thời gian tham gia BHTN chưa hưởng Trợ cấp thất nghiệp

Số tiền hỗ trợ 01 lần

1

Dưới 12 tháng

1.800.000 đồng/người

2

Từ đủ 12 tháng đến dưới 12 tháng

2.100.000 đồng/người

3

Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng

2.400.000 đồng/ người

4

Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng

2.650.000 đồng/người

5

Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng

2.900.000 đồng/người

6

Từ đủ 132 tháng trở lên

3.300.000 đồng/người

Để đảm bảo việc chi trả chính sách hỗ trợ đến tay NLĐ một cách nhanh chóng, chính xác, BHXH Việt Nam khuyến nghị NLĐ nên chuẩn bị một số thông tin sau:

 

                                                           Thực hiện: Phương Thảo – TT KC&XTTM

Các tin khác