TIN TỨC

Giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy hải sản, gia súc trên địa bàn huyện Bố Trạch; huyện Quảng Ninh đến hệ thống các siêu thị, điểm bán hàng trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật:
11-09-2021

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và sức khỏe, đời sống nhân dân.

Cụ thể, việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện dẫn đến nông dân gặp nhiều khó khăn cho đầu ra của sản phẩm.

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn 02 huyện Bố Trạch; huyện Quảng Ninh lượng sản phẩm nông sản, thủy hải sản và gia súc cần hỗ trợ tiêu thụ khá lớn.

Trung tâm Khuyến Công Và Xúc tiến thương mại Quảng Bình cung cấp thông tin các sản phẩm đến các siêu thị, điểm bán hàng trên địa bàn tỉnh có nhu cầu thu mua để nông dân sớm bán được sản phẩm.

Đầu mối liên hệ:


1. Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch
   
    Ông Nguyễn Cẩm Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SĐT: 0918382733;

    Bà Phan Thị Quy, chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SĐT: 0914513638

2. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh

    Ông Trần Ngọc Khánh, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SĐT: 0948463616

    Bà Hoàng Thị Kim Hoa, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SĐT: 0911377553

Danh sách các sản phẩm cần được hỗ trợ tiêu thụ vui lòng xem file đính kèm:

1. Huyện Bố Trạch - Hộ chăn nuôi gia súc.
2. Huyện Bố Trạch - Sản phẩm thủy hải sản; gia súc.
3. Huyện Quảng Ninh - Sản phẩm thủy hải sản; gia súc.


                                                                                                                                                                                        Thực hiện: Minh Tâm

Các tin khác