Tin tức

Khảo sát cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký hỗ trợ khuyến công địa phương đợt 1 năm 2020

Cập nhật:
05-03-2020

Vừa qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương tiến hành kiểm tra sơ bộ tại các đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đăng ký hỗ trợ khuyến công địa phương đợt 1 năm 2020. 

Thực hiện chương trình công tác khuyến công địa phương năm 2020, nhằm lựa chọn các đơn vị đạt yêu cầu để tiến hành tư vấn, hỗ trợ vốn khuyến công địa phương đợt 01 năm 2020. Trên cơ sở danh sách đăng ký, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế tại 21 đơn vị, cơ sở CNNT;' đa phần các đơn vị, cơ sở CNNT đăng ký hỗ trợ khuyến công thuộc các lĩnh vực sản xuất phổ biến tại địa phương như: May công nghiệp, mộc mỹ nghệ, chế biến nông sản…; một số cơ sở mạnh dạn đầu tư phát triển ngành nghề mới như sản xuất hương trầm, giấy vệ sinh, dây kẽm gai…đã góp phần đa dạng hóa ngành nghề, tao công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Qua khảo sát, đoàn nhận thấy đa số các đơn vị, cơ sở CNNT đáp ứng được các yêu cầu về đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, diện tích nhà xưởng, máy móc thiết bị, số lượng lao động…, bên cạnh đó, một số đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định.

Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình sẽ lựa chọn các đơn vị, cơ sở CNNT đáp ứng tiêu chí để tư vấn,lập hồ sơ trình Sở Công Thương hỗ trợ theo quy định.

 Một số hình ảnh tại các đơn vị, cơ sở CNNT:


 Cơ sở sản xuất dây kẽm gai


Cơ sở sản xuất gạch không nung


Cơ sở sản xuất hương trầm
Cơ sở sản xuất mộc gia dụng


                                                                                                                  TH: Tài Nhân - TTKC&XTTM

Các tin khác