Tin tức

Khuyến công Quảng Bình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiều chương trình, đề án

Cập nhật:
26-08-2019

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong 6 tháng đầu năm được tiếp tục duy trì và tăng trưởng so với năm 2018. 

            Việc triển khai công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp gặp nhiều thuận lợi, các dự án được hỗ trợ triển khai đảm bảo đúng kế hoạch, đúng nội dung và đúng quy định, đạt được hiệu quả cao. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã phối hợp với Đài PTTH, Báo Quảng Bình tổ chức công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước và của tỉnh; Hướng dẫn tư vấn lập dự án đề nghị hỗ trợ vốn khuyến công đợt 1 năm 2019 cho 26 cơ sở công nghiệp nông thôn hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất vật liệu xây dựng; Cơ khí tổng hợp; Sản xuất mộc và hàng thủ công mỹ nghệ; chế biến nông lâm thủy sản; May công nghiệp.... Các dự án khuyến công địa phương giải ngân đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng, vì vậy đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, khuyến khích và tạo đà cho việc phát triển sản xuất của các cơ sở trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển chung của ngành công thương. Thực hiện chương trình khuyến công Quốc gia 2019, Trung tâm đã triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề may công nghiệp cho 350 học viên (10 lớp), chuẩn bị công tác tổ chức trình diễn các mô hình kỹ thuật sản xuất kính an toàn và tiết kiệm năng lượng tại Công ty TNHH Đức Đạt, sản xuất chả cá Surimi xuất khẩu tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dalu Surimi và lập báo cáo đăng ký kế hoạch kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2020 theo đúng thời gian quy định.

            Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như công tác tuyên truyền chính sách khuyến công tuy thực hiện thường xuyên nhưng nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn vẫn còn chưa thật sự hiểu rõ ý nghĩa của các nội dung hỗ trợ. Cán bộ được giao phụ trách công tác khuyến công ở các địa phương còn thiếu; chưa có điểm tư vấn và hệ thống cộng tác viên về hoạt động khuyến công nên công tác tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị tham gia đăng ký đề án khuyến công còn gặp nhiều khó khăn. Cho dù trong những năm gần đây các cơ sở ngành nghề nông thôn đã tăng nhanh về số lượng nhưng lại phân bổ không đều, quy mô nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu và mang tính chất kinh tế hộ gia đình là chủ yếu; Nguồn kinh phí cấp cho hoạt động khuyến công địa phương còn thấp, trong khi nhu cầu thực tế tại các địa phương lại rất lớn. 

            Để hoàn thành kế hoạch năm 2019, Trung tâm đang tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; có các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đề án./.

                                                                                                                                                                                                            Thực hiện: Lê Mậu Lam – TTKC&XTTM

Các tin khác