TIN TỨC

Kiểm tra tiến độ, nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công Quốc gia năm 2021

Cập nhật:
08-10-2021

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình (Trung tâm) tổ chức kiểm tra tiến độ, nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất lưới B40 và dây kẽm gai thuộc chương trình Khuyến công quốc gia năm 2021 tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tam Long 

có địa chỉ tại Thôn 2 Mỹ Đức, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tham gia nghiệm thu có đại diện phòng Quản lý Công nghiệp Sở Công Thương, Trung tâm, UBND xã Sơn Thuỷ và đơn vị thụ hưởng đề án.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tam Long là đơn vị thụ hưởng của đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất lưới B40 và dây kẽm gai thuộc đề án KCQG năm 2021. Căn cứ tiến độ đã phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tam Long đã mua sắm, lắp đặt và đưa vào vận hành 01 máy sản xuất lưới B40 (Model: B40) công suất 1,5 tấn/ngày và 01 máy sản xuất dây kẽm gai (Model: KG) công suất 1,2 tấn/ngày với tổng kinh phí đầu tư là 445 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021 hỗ trợ 200 triệu đồng.

Qua kiểm tra, nghiệm thu thực tế tại cơ sở, các máy khi đưa vào hoạt động sản xuất ổn định, cho ra sản phẩm chất lượng cao, hiệu suất tốt giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ điện năng, tiết kiệm chi phí vận hành, đan và cuốn được nhiều loại lưới B40 và dây kẽm gai với nhiều kích cỡ khác nhau, năng suất, chất lượng sản phẩm tăng lên, giảm chi phí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với các máy trước đây.

Với kết quả kiểm tra nghiệm thu thực tế tại cơ sở, Trung tâm sẽ tiến hành các thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

 

02 máy móc thiết bị được hỗ trợ

Thông qua việc hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến, hy vọng trong thời gian tới Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tam Long sẽ nâng cao được năng lực sản xuất, sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng, ký kết được nhiều đơn đặt hàng có giá trị, tăng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động khu vực nông thôn, góp phần xoá đói giảm nghèo và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương./.

                                                            Thực hiện: Tài Nhân - TTKC&XTTM

 

Các tin khác