Tin tức

Ký kết thỏa thuận hợp tác 2019-2020 với Tổ chức phát triển Hà Lan SNV.

Cập nhật:
23-04-2020

Thực hiện Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE) năm 2020, trên cơ cở chấp thuận của Lãnh đạo SNV về việc điều chỉnh gia hạn Thỏa thuận hợp tác năm 2019 thành Thỏa thuận hợp tác 2019-2020 nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động năm 2020 và giảm thủ tục hành chính. Vừa qua, Trung tâm Khuyến công & XTTM Quảng Bình đã ký kết thỏa thuận hợp tác 2019-2020 với Tổ chức phát triển Hà Lan SNV. 

 


Theo đó, bản điều chỉnh thỏa thuận hợp tác 2019-2020 gồm các hạng mục bổ sung như sau:


1. Hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức quản lý cho các SMEs/HTX cơ sở mở rộng, trang bị cho học viên (trên 60% học viên nữ là lãnh đạo, tổ tưởng tổ nhóm) thuộc các SMEs/HTX/cơ sở mở rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành công việc, nhân sự và tài chính thực tế tại các đơn vị, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

2. Hỗ trợ thí điểm mô hình phụ nữ khởi nghiệp (hỗ trợ 02 doanh nghiệp nữ tiêu biểu của Quảng Bình, có sáng kiến cải tiến kinh doanh, có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo).

3. Các hoạt động điều phối Quản lý và giám sát.


TH: Minh Tâm – TTKC&XTTM

Các tin khác