Tin tức

Làm việc với các đơn vị đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương năm 2020

Cập nhật:
26-02-2020

Trong các ngày 21 và 24/2/2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình đã tổ chức buổi làm việc với các đơn vị đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương năm 2020, buổi làm việc nhằm nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất của các đơn vị trước khi tiến hành đi khảo sát thực tế, phục vụ kế hoạch hỗ trợ khuyến công địa phương đợt 01 năm 2020.
 
 

Trong đợt 1 năm 2020, Trung tâm nhận được đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến công của 30 đơn vị. Theo báo cáo tại các buổi làm việc, nhìn chung, các đơn vị đã có giấy đăng ký kinh doanh, ngành nghề hoạt động sản xuất, máy móc trang thiết bị, số lượng lao động đáp ứng theo đúng quy định hiện hành, một số đơn vị trong năm vừa qua và đầu năm 2020 có đầu tư mở rộng nhà xưởng, mua sắm thêm máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất.

Trên cơ sở đăng ký và báo cáo của các doanh nghiệp, trong thời gian tới Trung tâm sẽ phối hợp với phòng Quản lý Công nghiệp tiến hành đi kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế tại các đơn vị để chọn lựa các đơn vị có dự án đầu tư phù hợp quy định hiện hành, báo cáo lãnh đạo Sở Công Thương để tiến hành tư vấn hỗ trợ khuyến công địa phương đợt 01 năm 2020 theo quy định.

                                                                                                                                                  Thực hiện: Tài Nhân - TTKC&XTTM

Các tin khác