TIN TỨC

Thông tin các cơ sở cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm nhu yếu phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Cập nhật:
30-08-2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang diễn biến ngày càng phức tạp, ngày 29/8/2021, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1262/SCT-TM cung cấp thông tin các cơ sở cung ứng hàng hóa lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, để chủ động trong việc cung ứng hàng hoá, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, Sở Công Thương đã gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố danh sách các Doanh nghiệp, Cơ sở, Hộ sản xuất kinh doanh cung ứng các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật thông tin, phối hợp để có kế hoạch, phương án cho từng tình huống cụ thể đã được hướng dẫn. Chỉ đạo cán bộ, bộ phận đầu mối của địa phương thường xuyên giữ liên lạc theo số điện thoại đường dây nóng đã được thiết lập với Sở Công Thương để kịp thời xử lý các tình huống mới xảy ra trong thời gian phòng, chống dịch covid-19.

Tải về danh sách các cơ sở cung ứng hàng hóa tại đây:
Công văn Sở Công Thương
Danh sách  kèm theo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TH: Đức Hạnh

Các tin khác