SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

GIỚI THIỆU

Cơ cấu tổ chức

Đăng bởi Admin
Cập nhật lúc
13:16, Chủ Nhật, 20/08/2017 (GMT+7)

1. BAN GIÁM ĐỐC
- Giám đốc: Ông Lê Mậu Khánh               ĐT: (0232).3850508;    Email: lemaukhanh77@gmail.com

- Phó Giám đốc: Bà Hoàng Thị Hải Vinh  ĐT: (0232).3937779;    Email: hoanghaivinh248@gmail.com

- Phó Giám đốc: Ông Dương Văn Minh    ĐT: (0232).3796967;    Email: minhvqb@gmail.com

2. PHÒNG KHUYẾN CÔNG- ĐT: (0232).3796967
- Phụ trách phòng: Ông Dương Văn Minh
- Chuyên viên: Ông Trần Thanh An
- Chuyên viên: Ông Nguyễn Tài Nhân
- Chuyên viên: Ông Lê Mậu Lam
- Chuyên viên: Bà Phan Thị Nhàn

3. PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI- ĐT: (0232).3796967
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hòa Bình
- Chuyên viên: Bà Lê Thị Hồng Nhung
- Chuyên viên: Bà Võ Thị Minh Tâm
- Chuyên viên: Nguyễn Mạnh Tường
- Chuyên viên: Lê Tuấn Anh

4. PHÒNG HÀNH CHÍNH- TỔNG HỢP - (0232).3829380
- Phụ trách phòng: Ông Lê Minh Phương
- Chuyên viên: Ông Cao Đức Hạnh
- Chuyên viên: Bà Trần Lệ Ngọc
- Văn thư:        Bà Phạm Thị Phương Thảo
- Lái xe:           Ông Mai Quang Hợp

5. BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
- Trưởng ban: Ông Lê Mậu Khánh
- Phó Trưởng ban: Bà  Hoàng Thị Hải Vinh