SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Bộ sản phẩm hải sản Vương Đoàn

HTX Sản Xuất, Mua Bán, Chế Biến Thuỷ Hải Sản Vương Đoàn
Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 096 837 0177      
E
mail: doanvuong1983@gmail.com
Sản phẩm OCOP 3 sao
Giá bán: 
- Tôm khô hộp 3 lạng:  210.000 VNĐ
- Cá bờm khô hộp 3 lạng: 120.000 VNĐ
- Mực khô xé hộp 3 lạng: 600.000 VNĐ