SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Bộ sản phẩm mây xiên Quảng Phương

HTX sản xuất dịch vụ mây xiên Quảng Phương
Người đại diện: Phan Thị Thủy; Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0948.231158
Giấy đăng ký kinh doanh số: 290407000005
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ