Bộ sản phẩm nước mắm - mắm ruốc Long Tám

HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, chế biến thủy sản Long Tám
Địa chỉ: xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới
Giám đốc: Đào Thị Tám
Điện thoại: 0983.842.024
Email: htxlongtam@gmail.com

- Sản phẩm OCOP 3 sao.
- Giá bán: 70.000 đồng/ chai 
- Thể tích: 5 lít; 2 lít; 1 lít

Đặt hàng