SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Cá mối khô

HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, chế biến thủy sản Long Tám
Địa chỉ: xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới
Giám đốc: Đào Thị Tám
Điện thoại: 0983.842.024
Email: htxlongtam@gmail.com