Cá thửng và cá cơm trứng sấy khô

Hợp tác xã chế biến nông thủy sản Dương Nga
Địa chỉ: Thôn Hải Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0961 803 869
Email: duongzola@gmail.com
Giá bán: 
- Cá thửng sấy khô: 250.000 VNĐ/kg
- Cá cơm trứng sấy khô: 200.000 VNĐ/kg

Đặt hàng