SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Cao cà gai leo

HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bắc Tiến

Địa chỉ: Thôn Bắc Cổ Hiền - Xã Hiền Ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
Email: htxbactien.qn.qb@gmail.com
Điện thoại: 0966535006