SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

cao cà gai leo Thanh Bình

HTX sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm
Địa chỉ: Thôn Nam Nẫm, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0916.500.233
Email: giangnguyenqb@gmail.com
- Sản phẩm OCOP 3 sao
- Sản phẩm công nghiệp nông thôn
- Giá bán: 235.000 VNĐ/100g