cao cà gai leo Thanh Bình

HTX sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm
Địa chỉ: Thôn Nam Nẫm, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0916.500.233
Email: giangnguyenqb@gmail.com
- Sản phẩm OCOP 3 sao
- Sản phẩm công nghiệp nông thôn
- Giá bán: 235.000 VNĐ/100gĐặt hàng