SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

đá 1×2 xanh xây dựng

                 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
                Địa chỉ: 90 đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
                Điện thoại: 023.2822028
                Fax: 052.3822757
                Email: imexcoqb@gmail.com