Dầu lạc nguyên chất Trường Thủy


Sản phẩm được chiết xuất từ tinh dầu lạc (đậu phụng) nguyên chất từ nguồn nguyên liệu tự nhiên của bà con nông dân trên lưu vực Sông Gianh - Quảng Bình.
  
                                  

                                                      
          
                                            Đặt hàng