SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Dầu lạc Trường Thủy

                                                                            Giá bán: Chai 0,33 lit: 40.000 VNĐ
                                                                                           Chai 1 lít:  120.000 VNĐ
                                                                                           Chai 2 lít:  240.000 VNĐ                    
                     

HXT NÔNG SẢN TRƯỜNG THỦY
Địa chỉ: Đông Phúc - xã Quảng Trường - huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0988888175
Email: hoa.dinh77@gmail.com
Sản phẩm OCOP 3 sao