Giỏ xách

Hợp tác xã Mây tre đan Vân Sơn
Địa chỉ: Xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0976034690
Email: vansonhtx@gmail.com

  • Nguyên liệu: Ruột cây Vọt ( Guột)
  • Công suất sản xuất: 150 sp/tháng   
  • Giá Sản Phẩm: Liên hệ

Đặt hàng