SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Giỏ xách

Hợp tác xã Mây tre đan Vân Sơn
Địa chỉ: Xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0976034690
Email: vansonhtx@gmail.com