Khoai gieo Linh Huệ

Công Ty TNHH Linh Huệ
Địa chỉ: Ngõ 60, Trường Chinh, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại: 0919075822
Email: minhhue283@gmail.com

Sản phẩm khoai gieo Linh Huệ là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao; được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2020
Giá bán: 
- Khoai gieo loại 300 gr: 50.000 VNĐ
- Khoai gieo loại 500 gr: 70.000 VNĐ
- Khoai gieo loại 1kg: 130.000 VNĐ

Đặt hàng