SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Khoai gieo Linh Huệ

Công Ty TNHH Linh Huệ
Địa chỉ: Ngõ 60, Trường Chinh, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại: 0919075822
Email: minhhue283@gmail.com