SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Mắm ruốc Xuân Hồng

HỢP TÁC XÃ MUA BÁN VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUÂN HỒNG 
Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. 
Mã số thuế:  3101000315
Giám đốc: Nguyễn Thị Xuân
Hợp tác xã Mua bán và Chế biến Thủy Sản Xuân Hồng chuyên mua bán, chế biến các sản phẩm thủy sản được thu gom từ các tàu đánh cá gần bờ trên vùng biển Quảng Bình.