SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Mật ong Trường Xuân

HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ Ong Trường Xuân
Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 085 66 09 451
Sản phẩm OCOP 3 sao
Giá bán: 
- Chai 380ml: 175.000 VNĐ
- Chai 500 ml: 220.000 VNĐ
- Chai 700 ml: 300.000 VNĐ