SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Mật ong tuyên hóa

"Mật ong Tuyên Hóa" là thương hiệu sản phẩm đầu ra của dự án "Thúc đẩy chuỗi giá trị các sản phẩm mật ong để giảm nghèo và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của người dân ở các huyện miền núi phía tây Quảng Bình" do Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD) thực hiện tại các huyện miền núi phía tây của tỉnh Quảng Bình từ năm 2013 đến năm 2014.