SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Miến dong Sông Son

                                                                                            Giá bán: 25.000VNĐ/200gr

HTX SINH THÁI SÔNG SON
Địa chỉ: huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Giám đốc: Phan Trung Thông
Điện thoại: 0975647677