SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Miến Dong

HTX Sinh thái Sông Son
Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm miến dong làm từ nguồn nguyên liệu địa phương, sản phẩm nông nghiệp sạch.