Mực Khô

Thông tin doanh nghiệp cung cấp sản phẩm:
- HTX Sản xuất, mua bán, chế biến thủy hải sản Vương Đoàn

Sản phẩm Mực khô của HTX Sản xuất, mua bán, chế biến thủy hải sản Vương Đoàn được chế biến từ nguồn nguyên liệu Mực tươi từ biển Quảng Bình và được đóng gói theo công nghệ hút chân không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặt hàng