SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Nấm linh chi đỏ nguyên bao tử

HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bắc Tiến
Địa chỉ: Thôn Bắc Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại: 0945.668.008
Email: htxbactien.qn.qb@gmail.com
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2020.
Giá bán: 
- 100.000 VNĐ/ 1 lạng
- 200.000 VNĐ/ 2 lạng
- 450.000 VNĐ/ 5 lạng