Nấm linh chi thái lát

HTX SẢN XUẤT NẤM SẠCH & KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TUẤN LINH
Địa chỉ: Sơn Lý - Sơn Lộc - Bố Trạch - Quảng Bình
Điện thoại: 0983106075 - 0968847579
Email: namsachtuanlinh@gmail.com
Website: namtuanlinh.vn

- Sản phẩm OCOP 4 sao
- Được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Bình
- GIÁ BÁN: 146.000 VNĐ/100gr

Đặt hàng