SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Nấm mộc nhĩ thái sợi Tuấn Linh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NẤM SẠCH VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TUẤN LINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Lý, xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Điện thoại: 0983 106 075
Email: namsachtuanlinh@gmail.com
Website: www.namtuanlinh.vn